O nas

Stowarzyszenie Fortis zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 28 stycznia 2016, wcześniej była to grupa nieformalna kilkunastu osób, interesująca się aktywnością fizyczną, turystyką. Wspomniana grupa ludzi podejmowała działania mające na celu propagowania zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego, dlatego też w listopadzie 2015 r. podjęto decyzję o założeniu Stowarzyszenia, aby móc podejmować działania mające na celu rozwijanie kultury fizycznej na większą skalę. Dotychczas podejmowane działania były skierowane głównie do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy. Były to m.in. zajęcia rozwijające uzdolnia w dyscyplinie narciarstwo zjazdowe, pływanie. Od początku działalności podejmujemy działania mające na celu pozyskanie środków finansowych na działalność stowarzyszenia